Nét độc đáo và mộc mạc đưa thiên nhiên hòa quyện vào không gian nhà phố trong nội thất căn hộ của bác sĩ Hương ở Phố Núi Trúc, Hà Nội.

Nét độc đáo và mộc mạc đưa thiên nhiên hòa quyện vào không gian nhà phố trong nội thất căn hộ của bác sĩ Hương ở Phố Núi Trúc, Hà Nội.